د فابریکې سفر

د نبات او تجهیزاتو رسمول

1
1 (1)
1 (2)
1 (4)
1 (3)

نندارتون

2022_03_08_10_19_IMG_9489
2022_03_08_10_18_IMG_9488
2022_03_08_10_18_IMG_9487

سند

Patent certificate (1)

د پیټینټ سند

Patent certificate (2)

د پیټینټ سند

Patent certificate (3)

د پیټینټ سند

Abide by the contract

د تړون پابند اوسئ

FDA authentication

د FDA تصدیق

Quality certification

د کیفیت تصدیق